Specjalne wymagania dla farb dla przemysłu rolnego.

http://wadamed.pl/produkty/farby-dla-rolnictwa/

W przypadku kontaktu z żywnością farba musi spełniać specjalne wymagania. W pierwszej kolejności musi chronić urządzenia przed korozją. Tak, żeby nie wpływała ona negatywnie na wartość płodów rolnych. Farby dla rolnictwa muszą być odporne na promieniowanie UV. Aby zachować cechy higieniczne, muszą być łatwe do utrzymania w czystości powierzchni malowanej. To poprawia jakość produkcji i zmniejsza czas potrzebny na przegląd instalacji i urządzeń. Farby dla rolnictwa muszą również zachowywać odporność na czynniki zewnętrzne. Różnice temperatur i opady nie powinny być czynnikiem niszczącym warstwę malarską.