Poprawny skład i łamanie publikacji

brak zdjęcia

Złożenie książki i dbanie o jej prawidłowy układ wymaga niezwykłej uwagi oraz znajomości programów graficznych. Właściwy skład i łamanie książek pozwala czytelnikowi płynnie zapoznawać się z publikacją. Ponadto właściwy skład ma znaczny wpływ na wizualny wygląd publikacji. Firma Group Media oferuje swoim klientom profesjonalny skład i łamanie książek, broszur, folderów reklamowych czy publikacji w językach obcych. Firma dba o odpowiednie ułożenie marginesów, linii cięcia, ale także zapewnia projektowanie okładek. Firma podczas składu koncentruje się także na wizualnych błędach występujących w tekstach.