Analiza tacho najlepszym sposobem na porządek w papierach!

brak zdjęcia

SRW jest sprawdzoną firmą, od lat z powodzeniem funkcjonującą na polskim rynku. Specjalizujemy się przede wszystkim w analizie czasu pracy kierowców. Jej podstawą jest przede wszystkim analiza tacho, którą wykonujemy w sposób profesjonalny, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami. Ta metoda pomiaru pozwala na niezwykle precyzyjne przygotowywanie raportów, bowiem dane które analizujemy są odczytywane z kart kierowców. Dobrze przeprowadzona analiza tacho zapewni porządek w księgowości firmy, ale da też gwarancję, że długość pracy kierowców i sposób ich rozliczania przebiega zgodnie z prawem. Analiza czasu pracy kierowców, przeprowadzana przez naszą firmę, jest zgodna z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy, a także Inspekcji Transportu Drogowego.